| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Mendels lover

Page history last edited by Sander B Johannessen 12 years, 10 months ago

Mendels lover er lovermessigheter for arv som gjelder for alle organismer, skrevet av Gregor Mendel 1865. Lovene ble verken forstått eller anerkjent før 1900, da tre forskere kom fram til samme resultater som Mendel, uavhengig av hverandre. Mendels første lov sier at de arvelige egenskapene bestemmes av enkelte, konstante arvefaktorer som opptrer parvis og skiller lag ved dannelsen av kjønnsceller. Mendels andre lov sier at de ulike arvefaktorene fordelese uavhengig av hverandre til kjønnscellene. Dette vil si at kjønnscellene alltid inneholder en representant for hvert anleggspar, men det er bare tilfeldigheter som avgjør hvilke som kommer sammen i samme kjønnscelle. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.